Wednesday, September 3, 2008

ZaHReeLaY - RoCK oN!!!

Ghaas Mein Hai Thinke Jitne
Regte Hain Saamp Uthne
Kya Bataoon Hai Yeh Kitne
Saamp Hi Saamp Hai Yahan Wahan


Jag Mein Saamp Baste Hai..
Sabko Saamp Das The Hai..
Baitte Kundli Maar Ke..
Saamp Phankaare..
Saamp Hai Phankaarte..


Zehreelay Zehreelay..
Kaale Neele Peele..
Pathar Ki Hai Aankhein..
Danth Hai Nukeelay..


Duniya Saampon Ka Ban Hai..
Chehra Sab Ka Jaise Phan Hai..
Baitte Kundli Maar Ke..
Saamp Phankaare..
Saamp Hai Phankaarte..


Zehreelay Zehreelay..
Kaale Neele Peele..
Pathar Ki Hai Aankhein..
Danth Hai Nukeelay..


Jag Mein Saamp Baste Hai..
Sabko Saamp Das The Hai..
Baitte Kundli Maar Ke..
Saamp Phankaare..
Saamp Hai Phankaarte.. OOOO..


Zehreelay Zehreelay.., Kaale Neele Peele..
Pathar Ki Hai Aankhein.., Danth Hai Nukeelay..
Zehreelay Zehreelay, Kaale Neele Peele..
Pathar Ki Hai Aankhein.., Danth Hai Nukeelay..

1 comment:

VJ Sophie said...

Hey that's song of ma community.. The Poison Wabbits 999

Thanx for the lyrics...!!