Tuesday, March 20, 2012

Ghalin Lotangan


Ghalin lotangan vandin charan || 
Dolyani pahin rup tujhe || 
Deva Preme alingan anande pujin || 
Bhave ovaleen mhane nama || 1 || 


Twamev mata cha Pita twamev || 
Twamev bandhusch sakha twamev || 
Twamev Vidhya dravinam twamev || 
Twamev sarwam mam dev dev || 2 || 


Kayena vacha manasendriyenva || 
Buddhayatmna va prakrutiswabhavat || 
Karomi yadhyat sakalam parasmai || 
Narayanayeti samarpayami || 3 || 


Achyutam keshavam ramnarayanam || 
krushanadamodaram vasudevam bhaje || 
Shridharam Madhavam gopikavallabham || 
Janaki nayakam ramchandra bhaje || 4 || 


Hare ram hare ram ram ram hare hare || 
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna hare hare || 

Hare ram hare ram ram ram hare hare || 
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna hare hare || 
Hare ram hare ram ram ram hare hare || 
Hare krishna hare krishna Krishna Krishna hare hare || 


No comments: